Nông dân mới - trụ cột của nông nghiệp thời hội nhập

Nông dân mới - trụ cột của nông nghiệp thời hội nhập

“Xây dựng hình mẫu người nông dân “5 mới” là yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập”- ông Nguyễn Quốc Cường- Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (Hội NDVN) khẳng định như vậy khi trao đổi với NTNN xung quanh định hướng xây dựng hình mẫu người nông dân “5 mới”. Đây là nội dung quan trọng thể hiện xuyên suốt trong một đề án đang được Hội NDVN xây dựng.