Phú Thọ: Khánh thành đường giao thông nông thôn xã Hà Lộc


Web.ĐTN: Vừa qua, tại Khu 12, xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ, BTV Tỉnh đoàn Phú Thọ đã tổ chức Lễ Khánh thành Công trình thanh niên cấp tỉnh: “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã Hà Lộc".

 Sau 10 ngày thi công, công trình đã được hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra và đáp ứng được mong mỏi của chính quyền địa phương và nhân dân.
 
 
 Cắt băng khánh thành “Bê tông hóa đường giao thông nông thôn xã Hà Lộc"
 
Công trình có chiều dài 700 m, kết cấu bề rộng nền đường là 3,5 m, độ dày là 20cm. Công trình được thực hiện dưới hình thức Đoàn thanh niên, lãnh đạo địa phương và nhân dân cùng làm với tổng kinh phí xây dựng khoảng 210 triệu đồng. Trong đó, Đoàn thanh niên hỗ trợ toàn bộ xi măng; chính quyền xã Hà Lộc và nhân dân khu 12 đối ứng ngày công lao động, hiến đất, ủng hộ về điện, nước để phục vụ công trình.
 
Đây là công trình cấp tỉnh được khánh thành và đưa vào sử dụng thiết thực chào mừng thành công Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Thanh niên công nhân & đô thị ,BA