Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai


Tải Công điện số 04/CĐ-TW của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long tại đây.