Tuổi trẻ Quảng Ninh tình nguyện xây dựng Quảng Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường


Web.ĐTN: Ngày 11-7, tại huyện Hoành Bồ, Tỉnh Đoàn tổ chức tổng kết Đề án “Thanh niên vận động và tình nguyện xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường đến năm 2017” theo Quyết định số 1867-QĐ/TU ngày 6-2-2015 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nghị quyết 03-NQ/TĐ-QN ngày 25-12-2012 của BTV Tỉnh Đoàn khóa X về phong trào thanh niên xây dựng tỉnh Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường, giai đoạn 2012-2017; phong trào đoàn thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh.

 
 
 Quang cảnh hội nghị
 
Thực hiện Đề án “Thanh niên vận động và tình nguyện xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp, vệ sinh môi trường đến năm 2017” và phong trào Đoàn TN tham gia xây dựng đô thị văn minh đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Với việc tổ chức trên 13.500 đợt dọn vệ sinh môi trường vào các ngày “Thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” toàn Đoàn đã thu hút trên 90.000 lượt ĐVTN tham gia, thu gom trên 180 tấn rác thải, khơi thông 88km sông suối, kênh nương nội đồng. Đồng thời, trồng 750.000 cây xanh các loại, lắp đặt 2.093 thùng rác công cộng trên các tuyến đường thanh niên quản lý. Toàn tỉnh xây dựng và duy trì hiệu quả 8.960 địa chỉ xanh-sạch-đẹp... Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động, cách thức tổ chức sáng tạo, tạo điều kiện nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn đô thị, góp phần thực hiện mục tiêu “tăng trưởng xanh”, từng bước xây dựng mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.
 
Cùng với đó, phong trào Đoàn TN tham gia xây dựng NTM đã triển khai bám sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, phát huy được tính sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ các mô hình kinh tế, chuyển giao KHCN, vốn vay giúp thanh niên phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo; đảm nhận xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu; xung kích giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng đời sống văn hóa… Trong 5 năm qua, toàn Đoàn tổ chức 245 đội hình thanh niên tình nguyện, góp 37.122 ngày công lao động và huy động trên 2 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình nông thôn di chuyển và xây mới 2.136 chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh; làm 151km đường liên thôn, xóm, 15km kênh mương… Đồng thời, phối hợp tổ chức 105 lớp đào tạo nghề cho 3.866 thanh niên, hỗ trợ 353 hộ thanh niên thoát nghèo…
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thực hiện Đề án, phong trào cũng như nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đặc thù các địa phương và chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đoàn.
 
Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn đã trao tặng bằng khen cho 23 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào.

Bá Trinh, TĐ Quảng Ninh-BA