Thanh niên phát huy vai trò bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu


Web.ĐTN: Nhiều nội dung về phát huy vai trò thanh niên trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được các chuyên gia thảo luận trong Hội thảo chiều ngày 21/9 tại Hà Nội.

Hội thảo đã tập trung thảo luận về thực trạng và giải pháp về môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam; Sự cần thiết bổ sung quy định các quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; Các giải pháp cụ thể; đề xuất các chính sách về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong bảo vệ môi trường.
 
 Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các chuyên gia và ĐVTN

Bảo vệ môi trường ngay tại địa bàn dân cư

Tại các địa phương, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong triển khai các phong trào, hoạt động nhằm bảo vệ môi trường ngay tại địa bàn dân cư một cách thiệt thực và hiệu quả.

Theo Phó Bí thư tỉnh đoàn Hòa Bình Hoàng Xuân Giao, tuổi trẻ là lực lượng xung kích, năng động và sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu tại các địa phương. Đồng chí đã chia sẻ một số các hoạt động của ĐVTN tại địa phương triển khai như: Thành lập các CLB/đội/nhóm thanh niên tư vấn, vận động người dân thay đổi hành vi về nước sạch, phòng chống bệnh tật; giới thiệu các mô hình điểm, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường thông qua hình thức sân khấu hóa, sinh hoạt chi Đoàn, Hội, Đội tại địa phương, trường học; các tài liệu in ấn; lễ mít tinh, phát động, ra quân, cuộc thi,…

Đặc biệt, ĐVTN tại các khu vực đăng ký đảm nhận trồng và bảo vệ rừng, sông, suối; hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và di chuyển chuồng trại chăn nuôi, nhà tiêu ra xa nơi ở; thành lập các tổ, đội hợp tác thanh niên thu gom, xử lý rác thải; đảm nhận các tuyến đường “xanh-sạch-đẹp”,…

Theo đại diện Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp, ĐVTN có thể phát huy ngay chính khả năng chuyên môn của bản thân để chung tay giải quyết vấn đề chung trong bảo vệ môi trường. Cụ thể, ĐVTN Bộ Tư pháp đã góp phần xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức, tham gia tọa đàm, hội thảo nhằm hoàn thiện khung pháp lý về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; lồng ghép các nội dung vào sinh hoạt chi đoàn,…

Sinh viên Phạm Thị Nhàn, Khoa môi trường, ĐH Thủy Lợi tham gia nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như thứ 4 xanh, chủ nhật xanh. Nhàn cho rằng các bạn trẻ có thể tham gia các hoạt động từ trong trường trước khi tham gia các hoạt động bên ngoài, việc này có thể thay đổi ý thức của sinh viên bằng việc phân loại rác, dọn dẹp khuôn viên trong trường, ký túc xá để tăng thêm tính tự giác của sinh viên. Nhàn cũng chia sẻ tâm lý các bạn sinh viên thường chú ý vào các khẩu hiệu của các hoạt động đầu tiên. Những khẩu hiệu đúng, trúng sẽ có tác động vào tâm lý của thanh niên  để giúp nâng cao tinh thần, cũng như nhận thức được công việc mình sẽ làm khi đăng ký.

 
Tiến sĩ Trần Văn Miều cho rằng sắp tới sửa đổi Luật thanh niên năm 2005, cần tách riêng quyền và nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên, môi trường ra khỏi mục hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường để trở thành một quy định riêng biệt, trong đó có quy định chi tiết và cụ thể hơn nữa để có thể trao quyền giám sát và phản biện cho thanh niên trong vấn đề môi trường

Cần nhiều cơ chế, chính sách để phát huy vai trò thanh niên

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thảo luận cho rằng hiện nay thanh niên còn tồn tại những đặc tính tâm lý không có lợi cho môi trường như: tâm lý đám đông; duy tình hơn duy lý; nước đến chân mới nhảy,…cũng như chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận về thông tin, luật pháp, chính sách và nguồn lực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt là thanh niên tại nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

Mặc dù cơ chế, chính sách đã được quy định tương đối đầy đủ và đồng bộ, tuy nhiên, các quy định ưu đãi, hỗ trợ, phát huy vai trò của xã hội nói chung, cũng như của thanh niên nói riêng trong ứng phó biển đổi khí hậu chưa được hệ thống hóa bằng văn bản quy phạm pháp luật; một số cơ chế đặc thù nhằm phát huy vai trò của thanh niên.

Ông Vũ Hồng Quang,  Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cần nghiên cứu để chuyển giao hoặc ủy quyền một số chức trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho các tổ chức thanh niên như nâng cao nhận thức cộng đồng, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường; tham gia ứng phó biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó cần hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh nên trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đồng thời, cần có quy định đàm bảo Quỹ bảo vệ môi trường có thể hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực này được thuận lợi; Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế tài chính, cho các tổ chức của thanh niên tham gia thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia các chương trình, đề án, dự án về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu hoặc tự mình tổ chức thực hiện các hoạt động trên./.

Ngọc Anh