Quảng Ninh: Hoàn thành đổ sân bê tông 02 Nhà văn hóa thôn tại Quảng Yên


Web.ĐTN: Nằm trong chương trình bê tông 10.000m2 sân Nhà văn hóa thôn, khu, khe bản khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trên 100 đoàn viên thanh niên Công an tỉnh và đoàn viên thanh niên thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã cùng nhân dân hoàn thành đổ sân bê tông 02 Nhà văn hóa thôn 2, xã Liên Hòa và thôn 2, xã Tiền Phong.

Sân nhà văn hóa thôn 2, xã Liên Hòa có diện tích 350 m2 với tổng kinh phí đầu tư 40 triệu đồng, Nhà văn hóa thôn 2, xã Tiền Phong có diện tích 120 m2 với tổng kinh phí đầu tư trên 15 triệu đồng.
 
Trong đó, Đoàn Thanh niên công an tỉnh hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua vật liệu trên 50 triệu đồng; đồng thời cùng lực lượng đoàn viên thanh niên thị xã Quảng Yên và nhân dân địa phương tham gia ngày công để hoàn thành trong ngày.
 
 
 Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia đổ sân bê tông Nhà văn hóa thôn 2, xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên.
 
 
Được biết, thôn 2, xã Liên Hòa và Tiền Phong là hai địa phương khó khăn của thị xã Quảng Yên. Với công trình đổ bê tông được hoàn thành sẽ góp phần phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân trong thôn cũng như góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
 
Được biết, đây là hai trong tổng số 50 công trình bê tông sân Nhà văn hóa thôn, khu, khe bản trong toàn tỉnh được Tỉnh đoàn Quảng Ninh giao chỉ tiêu cho Đoàn cơ sở thực hiện trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016 có tổng kinh phí ước tính lên đến gần 700 triệu đồng; đồng thời, đây còn là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới.
 

Bá Trinh, TĐ Quảng Ninh,BA