Tuổi trẻ xã Thạnh Hòa trong tiến trình xây dựng nông thôn mới


Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Thạnh Hòa, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đang cần sự chung sức của rất nhiều ngành, nhiều thành phần dân cư, trong đó tuổi trẻ có vai trò, nhiệm vụ quan trọng. Đoàn Thanh niên xã Thạnh Hòa là một trong những tập thể tham gia tích cực, góp phần từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Xã Đoàn Thạnh Hòa có gần 100 đoàn viên, tham gia sinh hoạt ở 06 Chi đoàn trực thuộc. Xác định được vai trò, nhiệm vụ của tuổi trẻ, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, Xã Đoàn đã lên kế hoạch, xây dựng Chương trình hành động với chủ đề "Tuổi trẻ Thạnh Hòa tham gia xây dựng nông thôn mới", cụ thể hóa các nội dung hoạt động gắn với các chỉ tiêu cụ thể. Qua đó, đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Chi đoàn cơ sở.
 
Một trong những hình thức nổi bật của Xã Đoàn Thạnh Hòa trong xây dựng nông thôn mới là việc phát động mạnh mẽ phong trào thanh niên thi đua sản xuất, làm kinh tế giỏi, tham gia xóa đói giảm nghèo. Trong năm vừa qua, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với các ngành tổ chức việc làm và dạy nghề cho 09 lao động trẻ. Ngoài ra, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho các hộ đoàn viên, thanh niên vay vốn sản xuất, chăn nuôi với tổng nguồn vốn hỗ trợ đến nay trên 1,3 tỷ đồng, nhờ vậy đã giúp cho đoàn viên, thanh niên khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
 
 
 
Xã Đoàn đóng vai trò là lực lượng chủ đạo giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí về nhà ở. Trong năm vừa qua, từ nguồn vốn vận động, Xã Đoàn đã xây dựng được 01 căn nhà "Tình bạn", đóng góp hàng chục ngày công lao động, tham gia tu sửa nhà "Tình nghĩa" cho các gia đình chính sách, với tổng trị giá trên 90 triệu đồng.
 
Cùng với phong trào lập thân, lập nghiệp, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được đoàn viên, thanh niên trong xã tích cực tham gia: Thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường, khai hoang, vớt lục bình khai thông dòng chảy, giúp nhân dân thuận lợi trong sản xuất. Song song đó, đoàn viên thanh niên còn thực hiện tốt các phong trào tình nguyện như: "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng thói quen ứng xử thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.
 
Thông qua các hoạt động này, phong trào thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng ở xã Thạnh Hòa không ngừng lớn mạnh, đồng thời tạo ra phong trào phát triển kinh tế ngay trên quê hương. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo tiengiang.gov.vn (TN)