Châu Thành, Tây Ninh: Tổ chức hội thi Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới


Nhằm tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên, thanh niên nắm và hiểu rõ các tiêu chí, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngày 13.6 Huyện đoàn Châu Thành tổ chức hội thi “Thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới”.


Trao giải cho các đội

Có 5 đội với 30 thí sinh đại diện cho 15 xã, thị trấn trong huyện Châu Thành tham gia tranh tài.

Nội dung thi gồm các phần: Khởi động (trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi về xây dựng nông thôn mới), Chung sức (trong thời gian 10 phút, mỗi dội phải hoàn thành bức tranh nông thôn mới của 10 năm sau) và Thách thức (thuyết trình về vấn đề là làm thế nào để phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; vai trò, trách nhiệm, thách thức và cách giải quyết thách thức trong thời đại mới).

Kết quả, giải nhất đã thuộc về Đội 3 (Phước Vinh, An Cơ, Hảo Đước).
 

(Nguồn baotayninh.vn)- ĐH