Lai Châu: Tuổi trẻ vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới


Web.ĐTN: Vừa qua, tỉnh đoàn Lai Châu đã triển khai hội nghị tuyên truyền thực hiện chỉ đạo điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 tại huyện Mường Tè.

Trong 4 ngày từ (12-15/6) với 6 hội nghị được tổ chức tại các điểm bản Gò Khà, Thu Lũm, Khu dân cư số 9, số 11, thị trấn Mường Tè, 403 hộ gia đình tại đây đã được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong hội nghị, tỉnh đoàn đã triển khai các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và trả lời những thắc mắc của các hộ dân trên địa bàn về đề án thực hiện cuộc vận động. Cũng trong Hội nghị, các gia đình đã được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh trong đó có sự tham gia của nhiều hộ gia đình thanh niên làm kinh tế tại xã.
 
 Mô hình trồng Ổi Đài Loan của anh Lê Văn Duyên - xã Can Hồ
 
Trong những năm qua, phong trào “Tuổi trẻ huyện Mường Tè chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai sâu rộng theo hướng cụ thể hoá và tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn; nâng cao tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; xây dựng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống. Đến nay, có 02 xã đạt 19/19 tiêu chí; bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 12,54 tiêu chí/xã. Các cơ sở Đoàn đã thành lập và duy trì nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác thanh niên, như mô hình chăn nuôi Dê của anh Tống Văn Đông - Đoàn viên Chi đoàn bản Mường Tè, xã Mường Tè;  mô hình Ổi Đài Loan của anh Lê Văn Duyên - xã Can Hồ, mô hình VAC của anh Lù Văn Kiếm - Đoàn viên Chi đoàn bản Nà Phầy, xã Vàng San, anh Tẩn Đậu - Đoàn viên Chi đoàn bản U Ma, xã Thu Lũm với mô hình trồng cây Thảo quả,...
 
Trong thời gian tới, tỉnh đoàn xác định việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là một trong những nội dung quan trọng, là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh, vai trò trách nhiệm của hệ thống Đoàn cùng với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện cuộc vận động./.

CTV Mai Thuận-TĐ Lai Châu (NA)