Yên Bái: Thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2017


Web.ĐTN: Sau 5 năm triển khai, các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái đã có những đóng góp tích cực, rõ nét giúp 18 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới tính đến hết năm 2016 và chuẩn bị thêm 12 xã đạt chuẩn trong năm 2017.

 Tuổi trẻ huyện Yên Bình ra quân bê tông hóa 500m đường giao thông nông thôn tại thôn 6 Dộc Trần, xã Đại Đồng
 
Xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc; mỗi đoàn viên thanh niên một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới” là nội dung trọng tâm trong phong trào “Tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới” do BTV tỉnh đoàn triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.
 
Các hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn được các cấp bộ đoàn thực hiện với các công trình, phần việc thanh niên như: Xây dựng mới và tu sửa đường giao thông nông thôn, cầu nông thôn, nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà cộng đồng, tu sửa kênh mương nội đồng... Trong 5 năm đã tham gia tu sửa và làm mới 163 km đường giao thông; sửa chữa, khơi thông 622 km rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng; trồng mới trên 300 ha cây Sơn Tra, 100 ha chè Shan, 180 ha tre măng Bát độ; khai hoang 9,5 ha ruộng bậc thang trồng lúa nước; xây dựng mới 23 công trình cầu nông thôn; bê tông hóa 96 sân chơi cho thanh thiếu nhi; xây dựng mới và tu sửa 465 nhà nhân ái, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng...
 
Trong giai đoạn đã có những công trình tiêu biểu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh như: Công trình trồng 200 ha cây Sơn tra dưới tán rừng của tuổi trẻ huyện Trạm Tấu và cụm công trình “vườn rau của em” tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh là 2 trong 20 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2014. Giải pháp triển khai các công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn nông thôn của tuổi trẻ huyện Lục Yên được Trung ương Đoàn trao giải thưởng về giải pháp sáng tạo của tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới.
 
Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ tỉnh Yên Bái đã góp phần cùng các địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, phần việc góp phần giúp các địa phương hoàn thành và nâng cao các tiêu chí số 2, 3, 6; đồng thời đẩy mạnh việc triển khai hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tổ chức lại sản xuất, phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần thực hiện các tiêu chí số 10, 11, 12, 13 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020./.

CTV Duy Quỳnh, Đỗ Nhu-TĐ Yên Bái (NA)