Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới


Web.ĐTN: Để kế hoạch "Tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017" và đề án "Tuổi trẻ Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới" được triển khai thiết thực đối với đời sống nhân dân, Thành đoàn Hà Nội thành lập 3 đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm 2017.

Theo đó, việc triển khai 3 đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm 2017 sẽ được chia làm 2 đợt (Đợt 1: cao điểm hoạt động từ 17/7/2017 đến hết ngày 31/7/2017; Đợt 2: từ tháng 8/2017 đến hết tháng 12/2017 (dự kiến vào các ngày thứ Bảy, chủ Nhật hàng tuần) tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội (trong đó, tập trung trọng điểm tại huyện Đông Anh, Đan Phượng, thị xã Sơn Tây).
 
 
 
Mỗi đội hình có từ 50 đến 100 đoàn viên, thanh niên; sinh viên ưu tú được chọn cử từ các trường cao đẳng, đại học, học viện; chuyên viên sở, ban, ngành là các kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tham gia đội hình, các thành viên được tập huấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng, định hướng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa của Đảng, Nhà nước và Thành phố; cung cấp một số yếu tố đầu vào hoặc định hướng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; tập huấn các phương thức ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất phù hợp với từng ngành, nghề tại địa phương; giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi nhờ chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; kỹ thuật trồng và chăm sóc cây; phân loại và xử lý rác; giới thiệu thành tựu y tế tiên tiến… Các đội hình chuyên chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp Thành phố chủ động tổ chức luân phiên các nội dung chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn được phân công phụ trách trong các ngày hoạt động cao điểm.
 
 
 
Tại mỗi địa phương, các đội tình nguyện tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố Hà Nội về phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm trong nước trên thị trường nội địa và thế giới. Bên cạnh đó tham gia hỗ trợ đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương đưa khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng, định hướng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa; các phương thức ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, phù hợp với từng ngành, nghề tại địa phương; cung cấp một số yếu tố đầu vào hoặc định hướng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương cho hơn 2000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn các quận huyện, thị xã.
 
 
 
Không chỉ vậy các đội tình nguyện còn giới thiệu các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi nhờ chuyển giao, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất tới đoàn viên thanh viên và quần chúng nhân dân. Công tác phân loại và xử lý rác thải theo đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường; công tác sơ, cấp cứu người bị nạn ban đầu và giới thiệu thành tựu y tế tiên tiến của Thành phố, của nước ta và các công nghệ tiên tiến của nền y tế Thế giới cũng là một trong những nội dung quan trọng được triển khai trong dịp tình nguyện hè 2017. Trong đó có 3 hoạt động chính được triển khai sâu rộng tới bà con nhân dân: Chuyển giao kỹ thuật trồng, thâm canh giống cây bưởi diễn năng suất cao, nhãn chín muộn cho nhân dân (tặng 30 cây nhãn, bưởi các loại cho 2 hộ trên địa bàn xã); chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch bệnh và bảo quản trứng cho chủ trang trại gà; tập huấn, chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.
 
 Một số ảnh hoạt động nổi bật:
 
 
 
 
 

CTV Việt Anh - TĐ Hà Nội(PL)