Đoàn thanh niên Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh triển khai thành công giống lúa N25 tại Bản Rào Tre


Web.ĐTN: Qua gần 3 tháng gieo trồng, đến nay, các hộ dân tộc Chứt (xã Hương Liên, Hương Khê) đã thu được 2 tạ/sào. Đây là kết quả đáng phấn khởi đối với bà con khi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất hạn chế, địa hình vùng núi khó canh tác.

 

Đoàn thanh niên Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh tổ chức thu hoạch giống lúa mới giúp bà con dân tộc Chứt 
 
Trước đó, vào cuối tháng 6, Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà Tĩnh đã trao tặng giống lúa mới N25 ngắn ngày (85-90 ngày) trên diện tích 2ha đất ruộng cho bà con dân tộc Chứt gieo trồng. Đây là giống lúa mới, bản quyền của công ty, đã qua khảo nghiệm từ vụ Xuân năm 2014.

ban rao tre duoc mua lua giong moi

 

ban rao tre duoc mua lua giong moi

 

Qua gần 3 tháng gieo trồng, đến nay, các hộ dân tộc Chứt (xã Hương Liên, Hương Khê) đã thu được 2 tạ/sào. Sau kết quả của đợt hỗ trợ giống lúa mới N25, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về giống lúa và cách gieo trồng để giúp bà con dễ dàng tiếp thu và áp dụng tốt các quy trình kỹ thuật trong sản xuất.

 
Ông Hồ Pắc chia sẻ: “Qua đợt gieo trồng lúa này, người dân Chứt có thêm kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trong vấn đề chăm sóc, bảo vệ, làm theo đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ thì sẽ mang lại kết quả tốt. Bà con dân tộc Chứt rất vui mừng vì không chỉ được Công ty tặng giống lúa, tận tình chỉ dạy kĩ thuật mà còn tham gia thu hoạch lúa cho bà con.” 


Nguồn Báo HT- TL